• 0238 3510 115 - 0383 84 7799

    98 Mai Lão Bạng, Thành Phố Vinh, Nghệ An

    bvdkdongau@gmail.com

28/3/2018

Bệnh nhân nằm điều trị tại Bệnh viện, đã cảm nhận được sự chăm sóc của cán bộ nhân viên y tế dành cho bệnh nhân, bức thư sau đây là những lời tri ân của bệnh nhân dành cho Bác sỹ, y tá, điều dưỡng khoa Nội 4 ( Nay đổi tên thành Khoa Nội 2) ( trích nguyên văn bài thơ 2 trang với 34 khổ thơ)