• 0238 3510 115 - 0383 84 7799

    98 Mai Lão Bạng, Thành Phố Vinh, Nghệ An

    bvdkdongau@gmail.com

Phòng TCHC

Ngày 04/1/2023

Phòng Tổ chức hành chính của bệnh viện Đa khoa Đông Âu là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động hành chính nhân sự của Bệnh viện.

Tham mưu cho Ban giám đốc về công tác nhân sự, thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ nội bộ của bệnh viện; tổ chức và quản lý hồ sơ cán bộ, tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực; Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác; thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với người lao động (tiền lương, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội…); Công tác thi đua khen thưởng

Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa phòng; Tổ chức tốt hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo qui định; Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện; Kiểm tra, bảo quản, sử dụng, vận hành các máy móc, thiết bị thông dụng thuộc phạm vi phòng quản lý; Quản lý nhà cửa, đất đai, kho tàng; Quản lý các phương tiện vận tải, xe cấp cứu Bệnh viện; Cung cấp đầy đủ điện nước sạch; Đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan bệnh viện; nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng; Kiểm tra đôn đốc sử dụng hợp lý, hiệu quả; tham mưu lãnh đạo công tác xây dựng, phát triển cơ sở vật chất bệnh viện….

Chịu trách nhiệm giúp Giám đốc Bệnh viện về toàn bộ các hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình đề án, dự án về nghiên cứu ứng dụng và quản lý hạ tầng hệ thống công nghệ thông tin, phục vụ các hoạt động quản lý của Bệnh viện. Bảo dưỡng, bảo trì đảm bảo hoạt động của hệ thống và thiết bị kỹ thuật tin học. Bảo vệ, lưu trữ, khai thác dữ liệu. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn tin học ứng dụng và phổ biến những kiến thức mới về công nghệ tin học cho cán bộ công chức Bệnh viện…

 

ĐĂNG KÝ KHÁM TRỰC TUYẾN

Mã xác nhận

 
phòng chống lao phổi quốc gia

Tư vấn hỏi đáp

line

Quý khách hàng vào website benhvienlaovabenhphoinghean.com -> vào mục Đăng ký khám trực tuyến. Nhập đầy đủ thông tin; lấy số thứ tự; Ngày đến khám nhớ mang theo Giấy chuyển tuyến; thẻ BHYT; CMND