• 0238 3510 115 - 0383 84 7799

    98 Mai Lão Bạng, Thành Phố Vinh, Nghệ An

    bvdkdongau@gmail.com

Phòng tài chính kế toán

Ngày 05/1/2023

Phòng tài chính kế toán của bệnh viện Đa khoa Đông Âu là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện

Với vai trò là bộ phận tham mưu và quản lý kinh tế, tài chính phục vụ công tác khám chữa bệnh và mọi hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Đông Âu. Đội ngũ cán bộ Phòng Tài Chính – Kế toán không ngừng nỗ lực, vượt khó, đảm trách nhiệm vụ “tay hòm chìa khoá” của Bệnh viện, không để xảy ra sai sót, thất thoát trong thu – chi, luôn điều chỉnh và xây dựng kế hoạch quản lý tài chính chặt chẽ, chính xác, hiệu quả.

Nhiệm vụ của phòng Tài chính – Kế toán:

– Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác để lập dự toán, ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

– Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí, các hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh và sản xuất kinh doanh theo đúng quy định.

– Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

– Tổ chức công tác kế toán theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của bệnh viện.

– Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

– Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

– Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

Những cống hiến âm thầm của cán bộ nhân viên phòng Tài Chính Kế toán đã góp phần không nhỏ cùng với sự phát triển đi lên của Bệnh viện Đa khoa Đông Âu.

 

ĐĂNG KÝ KHÁM TRỰC TUYẾN

Mã xác nhận

 
phòng chống lao phổi quốc gia

Tư vấn hỏi đáp

line

Quý khách hàng vào website benhvienlaovabenhphoinghean.com -> vào mục Đăng ký khám trực tuyến. Nhập đầy đủ thông tin; lấy số thứ tự; Ngày đến khám nhớ mang theo Giấy chuyển tuyến; thẻ BHYT; CMND