• 0238 3510 115 - 0383 84 7799

    98 Mai Lão Bạng, Thành Phố Vinh, Nghệ An

    bvdkdongau@gmail.com

Liên hệ Bệnh viện đa khoa Đông Âu

  • Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

  • - Trực văn thư: 0238.3.618.320 (7h30 - 16h30)

  • - Trực tư vấn: 0966 421 414 (24/24h)

  • - Đội vận chuyển cấp cứu: 0913 566 115 (24/24h)

  • CSKH: phongqlclvctxhbvlna@gmail.com

  • Văn thư: vanphongbvl@gmail.com