• 0238 3510 115 - 0383 84 7799

    98 Mai Lão Bạng, Thành Phố Vinh, Nghệ An

    bvdkdongau@gmail.com

SÔI NỔI HỘI THI ĐIỀU DƯỠNG, KỸ THUẬT VIÊN GIỎI 2020

Ngày 23/9/2020

SÔI NỔI HỘI THI ĐIỀU DƯỠNG, KỸ THUẬT VIÊN GIỎI 2020

Được sự cho phép của Sở Y tế Nghệ An, sự quan tâm của Chủ tịch hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Bệnh viện, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho Điều dưỡng – Kỹ thuật viên, đồng thời mang lại chất lượng chăm sóc, hướng đến sự hài lòng của người bệnh, ngày 20/9/2020, Bệnh viện Đa Khoa Đông Âu đã tổ chức  “Hội thi Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên giỏi năm 2020".

Phát biểu tại Hội thi, BSCKII Trần Văn Bảo, Giám đốc Bệnh Viện nhấn mạnh: “Điều dưỡng là người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, thực hiện y lệnh, chăm sóc trên người bệnh, họ cũng là người lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ những vấn đề, nhu cầu của người bệnh nhiều nhất. Chính vì vậy đội ngũ điều dưỡng là một mắt xích quan trọng trong hoạt động khám, chữa bệnh, đóng góp to lớn trong việc xây dựng hình ảnh, uy tín của bệnh viện.